Jste o krok blíže k vyšším prodejům

Tajné techniky Neuromarketingu

Neurobyznys

3 990 Kč

Neurobyznys + Neurorestart Life

6 980 Kč
Celkem: 0

Objednávkou souhlasíte s obchodními podmínkami.

Objednávkou souhlasíte s obchodními podmínkami.

Děkujeme! Pro dokončení platby zkontrolujte váš email.
Objednejte další vstupenky

Potřebujete pomoci s objednávkou nebo platbou?

Napište nám na email info@vokielcmolik.com.

Obchodní podmínky


1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1
Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy
na straně jedné je poskytovatel, kterým je společnost British Asset International Limited,
Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID company (identifikační číslo) ID
No. 91299a na straně druhé student (pouze fyzická osoba) online vzdělávací komunity
Neurorestart Life.
1.2
Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek
https://vokielcmolik.com, je členství v online komunitě Neurorestart Life na stránkách
vokielcmolik.com. Komunita Neurorestart Life je provozována na amerických webových
serverech, mimo území České Republiky a EU, v české jazykové mutaci.
1.3
Obsah předmětu koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno
jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením
kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a
úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně
nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o
produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a
vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.
1.4
Komunikace se společností a zákaznickou péčí, je výhradně skrze email
info@vokielcmolik.com

2. OBJEDNÁVKA

2.1
Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to
na adrese https://vokielcmolik.com. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a
odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky
https://vokielcmolik.com
Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit
chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a poskytovateli vznikají
vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a poskytovatel
se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě.
Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách
poskytovatele, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a
odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s
těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách
https://vokielcmolik.com a že s nimi souhlasí. Tyto podmínky jsou platné od 21.9.2018.

3. KUPNÍ CENA, OBSAH ČLENSTVÍ V KOMUNITĚ NEURORESTART LIFE

3.1
Ve shrnutí objednávky a na webové stránce https://vokielcmolik.com, najdete všechny
ceny služeb.
3.2 Forma platby
Platba je možná jednorázově pomocí platební karty. Přičemž vstup do online komunity
je vázán úplnou úhradu ceny.
3.3 Obsah členství
Členství v komunitě Neurorestart Life vzniká zaplacením ceny za členství. Student obdrží
obsah ve formě přístupu ke vzdělávacímu videu, které tvoří placený obsah členství v
komunitě Neurorestart Life.

4. Garance vrácení peněz

Zaplacená členství jsou nevratné v plné výši.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Prohlášení poskytovatele
Poskytovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat
kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti
zneužití. Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci
kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných evidenčních
operací, vystavení dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s
kupujícím.
5.2
Osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným
zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
5.3
Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu poskytovatel prostřednictvím
elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých
obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních
sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce
všech zpráv emailové komunikace poskytovatele.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 21.9.2018. Poskytovatel si vyhrazuje
právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek
je dostupná na webových stránkách http://vokielcmolik.com a je označena datem
účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.